تبیین توحید حقیقی و بررسی اتهامات واهی درباره شرک شیعه


از سری سلسله مباحث اعتقادات

ارتقا کیفیت فایل ها نسبت به سری تولید شده ی قبل

فایل ها تصویری بوده و شامل 10 جلسه می باشد.

این محصول شامل 3 حلقه دی وی دی می باشد.


  لینک خرید