فایل های صوتی :

  921220-حقیقت سوره کوثر-جلسه اول.mp3

    921221-حقیقت سوره کوثر-جلسه دوم.mp3

    921222-حقیقت سوره کوثر-جلسه سوم.mp3

    921223-حقیقت سوره کوثر-جلسه چهارم.mp3


جلسه اول

سوره کوثر از آخرین سوره ها و کوتاهترین آنهاست. سوره کوثر معروف به  این است که مربوط به حضرت زهرا (سلام الله علیها) است. اگر هم به معنا و  روایات ذیل آن نیز توجه کنیم می بایم که به همین شکل می باشد.

کلمات این سوره تنها یکبار و آنهم در این سوره بکار برده شده است.  (اعطیناک ، کوثر ، فصل ، و انحر ، شانئک ، الابتر) و این از ویژگی های لغوی  این سوره است. در مورد مکان نزول این سوره هم اختلاف وجود دارد ولی بعضی  معتقدند این سوره هم در مدینه و هم در مکه بر پیامبر (صلی الله علیه و آله)  نازل شده است.

«انا اعطیناک الکوثر» ما به تو کوثر را عطا کردیم. کوثر به سه معنا  تلقی می گردد. معنای اول: خیر کثیر معنای دوم : حضرت زهرا(سلام الله علیها)  معنای سوم: خود این سوره به این معنا که خداوند همین سوره  را به  پیامبر(صلی الله علیه و آله) اعطا کرده است.

حال بنگریم که چرا خداوند به صورت جمع فرموده که «ما به تو کوثر را  عطا کردیم» در اینجا سه نظریه وجود دارد: ۱. خداوند به جهت تعظیم خود به  صورت جمع فرمایش کرده اند ۲. اگر خداوند با اسبابی (مانند ملائک ) کاری  انجا دهند به صورت جمع می فرمایند. ۳. جایی که ضمیر جمع بکار برده می شود  منظور آنست که اهل بیت(علیهم السلام) اینکار را انجام داده اند. 

در بیان خداوند متعال کوثر یعنی چیزی که هیچ وقت تمام نمی شود و به یک  چیز با برکت هم کوثر گفته می شود. کوثر هم زایل ناپذیر است و هم از جهت  خیر تمام اقسام آن را دارد.

مفسرین می گویند خیر کثیر «رسالت پیامبر(صلی الله علیه و آله)» است.  بعضی دیگر می گویند «قرآن» است. بعضی دیگر می گویند «ملک عظیم» است. بعضی  دیگر می گویند «مقام شفاعت» است. روایات همه نظریه ها را رد می کند. 

برای فهم می توانیم به دو آیه بعد توجه کنیم. آن چیست که خداوند می  فرماید در پی اعطای آن نماز بگزار (فصل لربک) ؟ در هیچ کدام از نظرات  مفسرین این مقوله (گزاردن نماز پس از یک نعمت)  در قرآن جای نداشته است! در  هیچ کدام از نظریه ها، مسخره کردن پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ابتر  خواندن ایشان راه ندارد.

ابتر به معنای مقطوع النسل و نداشتن فرزند پسر است. کافران با پیامبر  (صلی الله علیه و آله) خصومت داشتند و ایشان را به خاطر نداشتن فرزند پسر  ملامت و مسخره می کردند در حالیکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرزندان  امیرالمومنین (علیه السلام) را فرزند خود خطاب می نمودند و این آغاز حسادت و  عداوت با ائمه (علیهم السلام) بود چون آنها می خواستند از دین به جهت  منافع خود بهره برداری کنند و فرزند پیامبر (صلی الله علیه و آله) مانع و  مزاحم است.

جلسه دوم

گفته شد در ارتباط با اينكه فعل اعطينا به صورت جمع است ، مفسرين  اتينا را در ارتباط با اعطایی که همراه با استحقاق باشد مي دانتد ولي  اعطينا فقط ، بخشيدن با فضل است.

 درآيه اول خداوند در اين اعطا توجه ويژه اي دارد چون بعد فرمود نماز بخوان و قرباني كن. 

هر چه در باب عظمت كوثر سخن بگوييم، در كنار اهميت يافتن كوثر، آنكه  كوثر را داراست هم بالا مي رود. كوثر به معناي خير كثير غير قابل شمارش،  تفسير و معنا شده است. در روايات داريم كه در دنيا بگرديد و ببينيد خانواده  اي با كمال و بركت تر از فرزندان حضرت زهرا (سلام الله عليها)  سراغ  داريد؟! ان شانئك هو الابتر!

در حديثى كه از اهل سنت هم نقل شده است «اول ما خلق الله نور نبيك ثم  خلق منه كل خير»؛ هر آنچه خير از سمت پيامبر است و ایشان سرچشمه خيرات  (كوثر) را داراست. آن كسي كه از جانب خداوند متعال براي ازدواج با كوثر در  نظر گرفته شد اميرالمومنين (عليه السلام) بودند. و تنها زوجيتي كه خداوند  در آسمان رقم زد همين ازدواج بود. 

بدانيد كه آيات قرآن همه زنده اند و اگر برويد تحقيق كنيد كه آنهايي كه پيامبر را مسخره كرده اند، ابترند! 

سوالي كه مطرح مي شود اينست كه چرا خداوند همه چيزهاي خوب را براي پيامبر و اهلش خواست؟ نسل اندر نسل امامند! 

خداوند هر كه را دوست دارد از روي قاعده و حكمت است. خداوندا  اميرالمومنين را دوست داري؟! كسيكه زندگاني اميرالمومنين را بخواند و ببيند  كه بر حضرت چه گذشته است و  ببيند حضرت كيست كه دشمنش براي وارد شدن به  حضرت زهرا اجازه مي خواهد از او مي خواهد. اين سوال را نمى پرسد! مصيبت  امام حسين (عليه السلام) را ببينيد كه تمام كليدهاي عالم بدست اوست ولي  خواسته بچه ها را بر آب نتواند، اجابت كند و اين را خداوند ببيند. كيست كه  با دشمنش صحبت كند تا هدايتش كند. خداوند هم به اين جنبه ها دوستش مي دارد و  البته اين يكي از جنبه هاست.

جلسه سوم

ممكن است مطلبي كه گفته خواهد شد براي ما عجيب باشد ولي مستندات آن را  ببينيد اين مطلب در هيچ تفسيري نيامده و اين نشان اشتباه و غلط بودن مطلب  نيست. كوثر ٢٦ وجه در تفاسير آمده است و اين مطلب هم يكي از وجوه است

در آيات قرآن ما با تعابيري روبرو مي شويم كه خداوند افعالي را به خود  اختصاص مي دهند. «ختم الله علي قلوبهم غشاوه»، «يهدي من يشا و يذل من  يشا»، «لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا»، حتي آنجايي كه مي گوييم خداوند عذاب  ميكند.

 افعال آدمي نه در جبر است و نه به صورت كامل رها شده باشد بلكه افعال  ما و اختيار ما را خداوند مي داند يعني خداوند اجبار نمي كند و از اختيار  ما هم علم دارد. و هر كس هم ظلمي ببيند و يا كار خيري انجام دهد همه پيش  خداوند محفوظ است. 

روز قيامت بگونه اى است كه هر كس به فاطميون حسرت مي خورد

يا رسول الله به تو كوثر مي دهيم و قرباني كن. قرباني هر شخص به قدر  اوست و آنچه در عوض آن به او مي دهند. حضرت ابراهيم هم بعد از انكه نتوانست  اسماعيل را قرباني كند غمگين شد و خداوند فرمود فرزند پيامبر براي تو  عزيزتر است يا فرزند رسول الله! 

اي خدا چه را قرباني كنم؟ نحر با ذبح فرق مي كند! ايا در قبال كوثر شتر چيز با قدريست؟ امام حسين عليه السلام قرباني پيامبر بودند!

جلسه چهارم

سعي داشتيم نكاتي را در باب سوره كوثر در اين چند جلسه متذكر شويم.

در مورد سيد الشهدا عليه السلام عرض شد كه شهادتشان پيش تر بر ٥ تن عنوان شد و رضايت ايشان را گرفتند البته خداوند به علمش اختيار آن ملعونين را مي دانستند.

آن كسي که به عهدش با خدا عمل مي كند تا آخر عهدش مي ماند مانند «امام  حسين و اصحابشان» در عين اينكه مي دانستند كشته مي شوند پاي در ره  نهادند. 

حال مطلب «انحر» در اين سوره بعد از عهد خدا و پيامبرش فهميده مي شود.  بعد از اعطا كوثر عهد پيامبر جارى مى شود و بلافاصله «صل و انحر» است كه  در لغت جستجو نماييد صل به معناي آتش افروزي خانه حضرت صديقه است و انحر  مربوط به شهادت امام حسين است. شانئ تو ابتر است و نسل تو ادامه دار و ريشه  دار است( الامام في ذريته).

تمام عرائض اين چند شب مستدل و مستند است.

همه بهشت بر بساط حضرت زهرا (سلام الله علیها) بنا شده است كه او كوثر  است و تمام نهرهايي كه در بهشت جاريست از كوثر نشأت مي گيرد و تمام درختان  و گياهان و نعمت ها از اويند.