فایل های صوتی :

   980618-کربلا تقابل ایمان و شرک-جلسه اول.mp3  

   980619-کربلا تقابل ایمان و شرک-جلسه دوم.mp3