فایل های صوتی :

   991008-معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره‌ی قدر-جلسه اول.mp3   

     991009-معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره‌ی قدر-جلسه دوم.mp3

     991010-معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره‌ی قدر-جلسه سوم.mp3

     991011-معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره‌ی قدر-جلسه چهارم.mp3