فایل های صوتی :

   14010913-معرفت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010914-معرفت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010915-معرفت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14010916-معرفت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه چهارم-64kbps.mp3

   14010917-معرفت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه پنجم-64kbps.mp3