فایل صوتی :

    مصیبت شناسی - جلسه اول.mp3


جلسه اول

 سختی ها و مصیبت هایی که در این دنیا وجود دارد و بر ما عارض می شوند در  تقسیم بندی مقدماتی به دو گروه مصیبت های واقعی و حقیقی، و مجازی و غیر  حقیقی تقسیم می شوند. مانند: حرص مال دیگران

عوامل مصائب نیز به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول مصیبت هایی است  که مربوط به اعمال و رفتار ماست که به طور مستقیم و آنی و یا غیر مستقیم ،  بر زندگی و فرد عارض می شوند. دسته دوم مصیبتی است که فرد در بوجود آمدن آن  هیچ نقشی نداشته است. مانند مصیبت هایی که بر انبیاء و معصومین علیهم  السلام وارد شده است. اکثر مصیبت هایی که بر ما وارد می شود از نوع اول  است.

علم تمامی مصیبت ها و ظلم ها در نزد خداوند است. ظلم ظالم در نتیجه  اذن خداوند واقع می شود و تمامی آنها در تقدیر و قضای الهی ثبت است.

بیشترین و بزرگترین سختی ها برای معصومین (علیهم اسلام) است. یکی از  معانی اسوه نیز همین است که بالاترین مصیبت ها و سختی ها برای آنها بوده و  آدمی با نگاه به زندگی آنها و مصیبت هاشان، آرامش پیدا می کند.

مصیبت به شدت زخم نیست بلکه تابع ارتباط و نسبت انسان با آن چیز دارد.  مثلاً یک فرد برای بیماری فرزند خویش بیشتر بی تابی می کند تا برای بیماری  خود. این رشته اتصال به شدت به محبت و شدت اتصال شخص با فرد مصیبت دیده،  بستگی دارد.

آدمی در روز قیامت با هر آنچه دوست داشته باشد محشور خواهد شد. و اگر  انسان به مصیبت ائمه (علیهم اسلام) خود نیز مصیبت دیده و گریان شد، به دلیل  رشته اتصالی است که با آنان دارد در قیامت به فضل و عنایت الهی با آنها  خواهد بود.

بهترین و سریعترین راه قرب الهی، گریه بر مصائب امام حسین ( علیه السلام) است.