تفسیر قرآن

حقیقت سوره کوثر

/haghighatsurakowsar
حضرت فاطمه سلام الله علیها و خیر کثیر
تعداد جلسات : 4 جلسه

درباره آیه نور

/darbareayenoor
نکاتی پیرامون آیه نور و تفسیر آن
تعداد جلسات : 3 جلسه

نکاتی پیرامون سوره منافقون

/nokatesuramonafeghoon
تفسیر و توضیح نکاتی در مورد آیات ابتدایی سوره منافقین
تعداد جلسات : 3 جلسه

حقیقت آیه تطهیر

/haghighatayetathir
تأمل و گفتگوی نکاتی در باب مصادیق آیه تطهیر
تعداد جلسات : 3 جلسه