فایل صوتی :

   990701_تیغ دشمنی با خدا و صبر مومن.mp3