آموزش های دینی

نقش آداب دینی در تربیت

/naghsheadabedinidartarbiat
تعداد جلسات : 3 جلسه

روش پاسخگویی به شبهات

/raveshpasokhgoyibeshobahat
تعداد جلسات : 3 جلسه

تربیت امام محور

/tarbiatimammehvar
تعداد جلسات : 1 جلسه

روش ناکارآمد در دین‌شناسی

/raveshnakaramaddardinshenasi
تعداد جلسات : 1 جلسه

محوریت محبت اهل بیت علیهم‌السلام در تربیت

/mehvariatmohabatahlebetydartarbiyat
تأثیر مجالست و هم نشینی با خوبان
تعداد جلسات : 3 جلسه

دینداری و تربیت در زمان غیبت

/dindarivatarbiatdarzamanqeibat
نکاتی پیرامون اصول دینداری
تعداد جلسات : 10 جلسه