تفسیر

ویژگی‌های ناباوران به روز جزا از منظر قران

/vijhegihayenabavaranazmanzarequran
تعداد جلسات: 5 جلسه

معنای کاربردی اتمام نعمت

/maanayekarbordiyeetmameneemat
تعداد جلسات : 3 جلسه

تحریف معانی آیات با تغییر مفاهیم

/tahrifemaaniyayatbataghyiremafahim
تعداد جلسات : 1 جلسه

وقایع صدر اسلام در آینه‌ی گزارش قرآن از امت‌های پیشین

/vaghayeesadreeslamdarayeneyegozareshequranazommathayepishin
تعداد جلسات : 1 جلسه

آیه ی تطهیر

/ayeyetathir
تعداد جلسات : 2 جلسه

آیه ی اطعام

/ayayeetaam
تعداد جلسات : 2 جلسه

ثبات ایمان،مروری بر آیات ۱۳۹ تا ۱۵۵ سوره ی آل عمران

/sobateimanmorooribarayat139ta155soorealeemraan
تعداد جلسات : ۵ جلسه

فضائل امیرالمومنین در قرآن

/fazayeleamiralmomenindarquran
تفسیر و توضیح آیاتی از قرآن کریم در باب فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام تعداد جلسات : 19 جلسه