تربیت در خانواده

نقش ما در بی‌صبر شدن فرزندان

/naghshemadarbisabrshodanefarzandan
تعداد جلسات : 2 جلسه

جوان امروزی و دینداری

/javaneemrouzivadindari
تعداد جلسات : 3 جلسه

آیا فرزند خود را برای حضور سالم در زندگی اجتماعی آماده کرده‌ایم؟

/ayafarzandekhodrabarayehozoresalemdarzendegiyeejtemaeiamadehkardeeim
تعداد جلسات : 4 جلسه

تربیت بر اساس شناخت معروف و منکر2

/tarbiyatbarasaseshenakhtemaaroufvamonkar2
تعداد جلسات : 1 جلسه

تربیت بر اساس شناخت معروف و منکر

/tarbiyatbarasaseshenakhtemaaroufvamonkar
تعداد جلسات : 1 جلسه

تربیت فرزند مهدوی

/tarbiatfarzandmahdavi
تعداد جلسات : 2 جلسه

تربیت ارزشی

/tarbiatarzeshi
تعداد جلسات : 1 جلسه

تربیت فرزند بر اساس ارزش‌آموزی

/tarbiatfarzandbarasasarzeshamoozi
تعداد جلسات : 1 جلسه

پرسش و پاسخ (خانواده)

/porseshvapasokhkhanevade
تعداد جلسات : 1 جلسه

روش پاسخگویی به سوالات فرزندان

/raveshpasokhgoyibesoalatfarzandan
آموزش تشخیص ریشه سوالات و نحوه پاسخ به آنها
تعداد جلسات : 8 جلسه